Adresas: 
Miško g. 5, Kretinga
Tel.: 445-79339

Internetinė svetainė: 
http://www.azuoliukas.kretinga.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Kretingos r. sav.
Ugdymo programos

Vykdomos:

„Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas.“  Programa-projektas,  parengtas 2002 m. kūrybinės darbo grupės, vadovaujamos Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistės L.Lengvinienės;

Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” Ikimokyklinio ugdymo programa, parengta 2007 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro2005 m. balandžio 18d. įsakymu Nr. ISAK-627 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ ir atnaujinta 2009 metais.

 

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa ir išsilavinimo standartai. Integruojamos programos:

”Universaliosios sveikatos ugdymo bei lytiškumo ugdymo programos.” ŠMM.Vilnius .2000;

”Ikimokyklinio ugdymo gairės. ”Eksperimentinė programa pedagogams ir tėvams.Vilnius 1991;

Judėjimo džiaugsmas”Lietuvos ikimokyklinukų fizinio aktyvumo optimizavimo programa ir metodinės  rekomendacijos”. E. Adaškevičienė.Vilnius 1996;

”Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymas”Klaipėda, 2004.